Kungsholmen


Peter Hudd ordförande
maila: info@HgfKungsholmen.se 

Maila Hyresgästföreningens medlemsservice: 
stockholm@hyresgastforeningen.se  

Maila om ombyggnadsprojekt hos er:
stockholm@hyresgastforeningen.se  

Maila om att du finns som hyresgäst i bostadsrättsförening:
stockholm@hyresgastforeningen.se  

Hgfs stadgar från 2018

 

Årsmöteskallelse  2021


 

 

Hyresgästföreningen Kungsholmen kallar till digitalt årsmöte den 30 juni 2021. Kallelse sker på detta sätt samt via annons i Hem&Hyra. Mötet inleds kl 18:30 och sker via plattformen Zoom.  För frågor om hur man ansluter, kontakta ordförande på adress ovan. Mera information följer.

 

 

 

Nej till marknadshyra! Under våren och försommaren presenteras viktiga utredningar för regeringen enligt januariöverenskommelsen.  Hyresgästföreningen och 18-aprilkommittén protesterar. Se nedan  kampanjsidan emot regeringens hyreschock. Läs mer här om vad du själv kan göra för att protestera. Tillsammans stoppar vi marknadshyror - Hyresgästföreningen (hyresgastforeningen.se)

 

 

Läs Hem&Hyra på nätet: Nyheter - Hem & Hyra

Din medlemstidning Hyrespressen på nätet: Hgf Hyrespressen

 

 

 

Målning och tapetsering förhandlas med hyran.

Hyresgästföreningen i Stockholmsregionen beslutade i november 2018 att om värden vägrar göra reparationer, målning och tapetsering i lägenheten skall detta tas upp i hyresförhandlingarna för året. Man skriver en reparationsöverenskommelse som skall vara genomförd till följande års förhandlingar, för att då få hyreshöjningarna, såsom vi gjorde förr. Du måste dock först ha efterfrågat reparationer, målning och tapetsering innan du inlämnar klagomål hos Hyresgästföreningen.Ge oss din emailadress får du extra information!

För att hålla nere kostnaderna planerar Hyresgästföreningen Kungsholmen att använda e-postinformation inför valet och vid framtida kallelser.
(Det kostar 25.000kr att sända ett brev till alla 4.300 medlemmar på Kungsholmen.)

Kan du rapportera din emailadress till hyresgästföreningen?
Sänd ett email med dina kontaktuppgifter till stockholm@hyresgastforeningen.se


 Skriv inte på! – Om fastighetsägaren vill att du skall godkänna ombyggnad eller hyreshöjning

Om Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna hyreshöjning eller avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på någonting!

Skriver du på om hyreshöjning men inte grannen, är det stor risk du får högre hyra än grannen.

Kontakta Hyresgästföreningen på 0771-443 443 eller mailastockholm@hyresgastforeningen.se istället.

Berätta för Hgf medlemsservice att ni har ombyggnad på gång i huset och be om hjälp! Så kontaktar de er och ger er hjälp och stöd.


Wåhlindomen –

Är antagligen slutet för högre hyreshöjningar i innerstaden.

Risk för betydande upprustningsvåg.

Under 2015 kom den väldigt viktiga Wåhlindomen från hovrätten.

En dom där den enskilde fastighetsägaren upprustat sina väldigt lika lägenheter i Sundbyberg och i Kristineberg på Kungsholmen där fastighetsägaren begärt samma hyresnivå i nyhyressättningen efter upprustningen. Fastighetsägaren förlorade i hyresnämnden och vann i hovrätten.

Denna dom skall läsas som en instruktionsbok för hyresnämnden och i synnerhet för dess jurister. Den beskriver läget och går igenom jordabalkens 12 kap (hyreslagens) 55§ och hur den skall tolkas. Det centrala är att ortsbegreppet enligt hovrätten relaterar sig enbart till butikstillgång och kommunikationer utanför dörren till fastigheten av lägenheten, men inte till själva orten. Dvs man kan jämföra lägenheter i centrala Sundbyberg (och ev med Nynäshamn, Kalmar och Umeå också) med Kristineberg. Läs gärna domen själv: Waahlin-domen_ATT00124.pdf. Läs Svea hovrätts uttalande på sin hemsida: Läs här (klicka på den blå texten)

Den konkreta innebörden är att hovrätten underkänner de senaste 10 årens differentierade hyreshöjningar (innerstaden fått högre hyreshöjningar än förorterna, idag en skillnad på ca 25%) vilket försätter hela hyresförhandlingssystemet i ett svårt problem. Dvs hyrorna är för höga i innerstaden såsom Kungsholmen i relation till förorternas, med avseende på domens utlåtande.

Det är dock väldigt svårt att ändra hyresnivåer i lägenheter med hyra satt enlighet hyresnämndens värderingar och beslut. Hyresnämnden är oftast kallsinnig till den typen av propåer. Det innebär att nya differentierade hyreshöjningar måste ses som en väldigt dålig idé när dels hovrätten underkänt ortbegreppets inverkan och dels inför risken om krav på hyresutjämning från de olika enskilda fastighetsägarnas i förorternas sida. Att Fastighetsägarna Stockholm kräver differentierade hyreshöjningar i 2016 års hyresförhandlingar måste nog ifrågasättas om det är ett seriöst krav, på gränsen till skojeri med tanke på Wåhlindomen underkänt företeelsen.

Risken är dock att fastighetsägare i förorterna startar en stor mängd upprustningsprojekt som enbart syftar till hyreshöjning (och sällan har ett reellt standardinnehåll för hyresgästen). Där de då begär hyresjämförelse med Kristineberg i upprustningsprojektens nyhyressättningsprocess. Ett läge där hyresnämndens jurister är närmast tvungna att följa domen (jämföra med Kristineberg) och hovrätten lär inte vid överklaganden ha en annan uppfattning än i Wåhlindomen. Jurister i domstolar underkänner väldigt sällan sina tidigare beslut och bedömningar. Dvs hyresskillnaden mellan innerstad och utanför är ett stort hot i fråga om hyresnivåerna i förorterna och ev ute i landet och dess hyresgäster.

Så Hgf Kungsholmens styrelse väntar med spänning på vad Hgf regionledningen och Hgf förbundsledningen skall göra för att minska riskerna av de rådande hyresskillnaderna mellan innerstad och förort och att hovrätten underkänt 10 år av differentierade hyreshöjningar. Vi tycker man skall inleda med en radikal korrigering av allmännyttans hyresnivåer med hänvisning till domen och att man konstaterar haft fel.

För Kungsholmens hyresgäster är Wåhlindomen inte någon större risk, antagligen minskar hyreshöjningstrycket här, men kan leda till att vi dras med i en upprustningsvåg i förorterna enbart i syfte att höja hyran. Den typen av processer är sällan seriösa och alltid plågsamma för hyresgästerna.